Een moderne kantoorinrichting en stijlvol design koop je bij JouwJouw
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

WWW.JOUWJOUW.NL

WWW.JOUWJOUW.NL, gevestigd aan Barwoutswaarder 57, te Woerden. Niels van der Kuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
WWW.JOUWJOUW.NL

Barwoutswaarder 57, 3449HJ, Woerden Nederland

Contactpersoon voor privacyzaken
Niels van der Kuur
+31628071279
[email protected]

WWW.JOUWJOUW.NL

Niels van der Kuur is de Functionaris Gegevensbescherming van WWW.JOUWJOUW.NL.

Persoonsgegevens die wij verwerken
WWW.JOUWJOUW.NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. WWW.JOUWJOUW.NL verwerkt de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Geboorteplaats; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; IP-adres. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch: Locatiegegevens; Gegevens over uw activiteiten op onze website; Internetbrowser en apparaat type en uw Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
WWW.JOUWJOUW.NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling; Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; Om goederen en diensten bij u af te leveren; WWW.JOUWJOUW.NL analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. WWW.JOUWJOUW.NL volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. WWW.JOUWJOUW.NL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig met betrekking op onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WWW.JOUWJOUW.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: 24 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
WWW.JOUWJOUW.NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden kunnen de volgende partijen verstaan worden:

Webwinkelsoftware
LightSpeed
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
The Antagonist
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van The Antagonist. Deze partij verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. The Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. The Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors
Lightspeed Payments
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Lightspeed Payments. Dit platform verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Lightspeed Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Lightspeed Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Lightspeed Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Lightspeed Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Lightspeed Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Jos Dusseldorp Transportbedrijf
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van Jos Dusseldorp voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met transportbedrijf Jos Dusseldorp delen. Jos Dusseldorp gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Jos Dusseldorp onderaannemers inschakelt, stelt Jos Dusseldorp uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
FactuurSturen
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
FactuurSturen. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. FactuurSturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. FactuurSturen gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Google Analytics
Via WWW.JOUWJOUW.NL worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via Google analytics kunnen wij bijhouden wie de website bezoekt en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op basis van deze cookies kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij houden uw surfgedrag op WWW.JOUWJOUW.NL bij en delen dit met Google. Op basis van de samenhang met andere datasets kunnen wij via deze weg uw bewegingen op het internet volgen. Hierdoor kan Googleadvertenties personaliseren op basis van de door u achtergelaten informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WWW.JOUWJOUW.NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WWW.JOUWJOUW.NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WWW.JOUWJOUW.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Contactgegevens
WWW.JOUWJOUW.NL

Barwoutswaarder 57 3449HJ Woerden Nederland

Contactpersoon omtrent privacyzaken
Niels van der Kuur
+31628071279
[email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »