Een moderne kantoorinrichting en stijlvol design koop je bij JouwJouw
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld door WWW.JOUWJOUW.NL. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met WWW.JOUWJOUW.NL via het onderstaand mailadres: [email protected]

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van WWW.JOUWJOUW.NL. De algemene voorwaarden worden op de website WWW.JOUWJOUW.NL voor iedere bezoeker beschikbaar gesteld en zijn te vinden onderaan elke pagina. Op verzoek kunnen de algemene voorwaarden van WWW.JOUWJOUW.NL via mail toegezonden worden. Gelieve contact op te nemen met JOUWJOUW, voor een schriftelijk exemplaar.
1.2 Opdrachtnemer: WWW.JOUWJOUW.NL staat bekend onder de handelsnaam JOUWJOUW. JOUWJOUW is een Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) en is gevestigd de Barwoutswaarder 57, te Woerden.
1.3 Afnemer: Individuen worden als opdrachtgever/koper gezien wanneer hij/zij een overeenkomst aangaan, of willen aangaan met WWW.JOUWJOUW.NL. Hierbij maakt JOUWJOUW onderscheid tussen zakelijke afnemer en consumentafnemers. Onder zakelijke afnemers vallen alle afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder consumenten vallen alle afnemers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een opdrachtgever/koper wordt gezien als afnemer vanaf het moment waarop hij/zij een bestelling plaatst op WWW.JOUWJOUW.NL. Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met de leverings- product en betalingsvoorwaarden.
1.4 WWW.JOUWJOUW.NL heeft het recht de algemene voorwaarden aan te passen.
1.5 Algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden of bedingen van derden met betrekking tot de algemene voorwaarden worden niet door WWW.JOUWJOUW.NL erkend.
1.6 Afnemers hebben recht op een product wat voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. WWW.JOUWJOUW.NL garandeert dat het geleverde product hieraan voldoet.
1.7 Geplaatste orders mogen door WWW.JOUWJOUW.NL binnen 48 uur (zonder reden) geannuleerd worden.

Artikel 2. Levering
2.1 Producten worden geleverd zolang de voorraad strekt.
2.2 Wanneer afnemers een aankoop doen bij WWW.JOUWJOUW.NL is sprake van een koop op
afstand. Afnemers zijn juridisch beschermd en hebben recht op bedenktijd met betrekking tot de aankoop van een product afkomstig van WWW.JOUWJOUW.NL. Deze bedenktijd bedraagt 14 dagen. Binnen deze periode kan de afnemer de koop ongedaan maken (producten die op maat gemaakt zijn, op basis van specifieke wensen en specificaties, zijn hierbij niet inbegrepen).
2.3 Producten dienen binnen 30 dagen na bestelling geleverd te worden door WWW.JOUWJOUW.NL aan de afnemer. Wanneer producten niet leverbaar, of vertraagd zijn, dient WWW.JOUWJOUW.NL de afnemer hiervan op de hoogte te brengen. In artikel 4. wordt hier verder op in gegaan. Op maat gemaakte producten zijn hierbij een uitzondering. Deze worden geleverd op een datum die afgesproken wordt met de afnemer. Afnemers zullen tijdens het aankoopproces op de hoogte gesteld worden van indicatieve levertermijnen. Op maat gemaakte producten worden zowel door JOUWJOUW zelf als door partners vervaardigd.
2.4 WWW.JOUWJOUW.NL heeft voldaan aan haar taken met betrekking tot de levering wanneer het product is afgeleverd bij de afnemer door JOUWJOUW zelf of een externe leverancier. In het geval dat de afnemer het product niet accepteert/niet aanneemt, heeft WWW.JOUWJOUW.NL voldaan aan haar plichten om het product af te leveren bij de afnemer.
2.5 De leveringstermijnen, aanwezig op WWW.JOUWJOUW.NL dienen geïnterpreteerd te worden als indicatieve termijnen. WWW.JOUWJOUW.NL heeft tot doel producten zo snel als mogelijk te bezorgen. Afnemers kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie met betrekking tot de leveringstermijnen. WWW.JOUWJOUW.NL is namelijk afhankelijk van product- en grondstofleveranciers.
2.6 WWW.JOUWJOUW.NL hanteert een standaard leveringsvergoeding van 30,- euro. Onder de standaard levering worden leveringen van een bestelling verstaan binnen Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). WWW.JOUWJOUW.NL levert bestellingen af op gekozen locatie, tot over de eerste drempel. Wanneer de afnemer de producten geleverd wil hebben op verdieping wordt in overleg met de afnemer een passende vergoeding afgesproken. Wanneer afnemers een bestelling plaatsen boven de 500,- euro vervalen de standaard leveringskosten (dit is alleen op toepassing bij levering binnen Nederland). WWW.JOUWJOUW.NL biedt afnemers de mogelijkheid producten af te halen bij de werkplaats van WWW.JOUWJOUW.NL, in Woerden. WWW.JOUWJOUW.NL rekent voor deze optie geen bijkomende kosten en biedt afnemers 7% korting op hun volledige bestelling.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle productprijzen op de website WWW.JOUWJOUW.NL zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. WWW.JOUWJOUW.NL heeft het recht eventuele bestellingen van verkeerd geprijsde producten te annuleren en aanvaard geen aansprakelijkheid.
3.2 Alle producten op de website WWW.JOUWJOUW.NL zijn in Euro’s en hebben een (inclusief) btw-marge van 21%.
3.3 Alle productprijzen op de website WWW.JOUWJOUW.NL zijn exclusief verzendkosten. Deze kosten worden per product bepaald op basis van gewicht, vorm en maat.
3.4 Alle productprijzen mogen aangepast worden door WWW.JOUWJOUW.NL, met uitzondering van aanbiedingsproducten. Actuele prijzen zijn beschikbaar op WWW.JOUWJOUW.NL. Aanbiedingsproducten mogen gedurende de looptijd van de aanbieding niet verhoogd worden, tenzij wettelijke maatregelen en tussentijdse prijsverhogingen van fabrikanten invloed hebben op het desbetreffende aanbiedingsproduct.
3.5 WWW.JOUWJOUW.NL biedt zakelijke afnemers de mogelijkheid een offerte aan te vragen wanneer sprake is van een grotere bestelling.

Artikel 4. Zichtermijn/herroepingsrecht
4.1 Op basis van artikel 7:5 (Burgerlijk Wetboek), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen, afgenomen bij WWW.JOUWJOUW.NL, zonder opgave van reden te retourneren. Wettelijk is bepaald dat deze periode 14 werkdagen duurt. Deze termijn start op het moment waarop de afnemer de goederen heeft ontvangen van WWW.JOUWJOUW.NL. Alvorens de afnemer het product terugzend naar WWW.JOUWJOUW.NL dient de afnemer dit schriftelijk kenbaar te maken. Daarnaast dient de afnemer bij retourzending een bewijs van postbezorging te hebben. Hierdoor wordt een mogelijk geschil voorkomen.
4.2 Kosten verbonden aan het retour zenden van goederen afkomstig van WWW.JOUWJOUW.NL vallen ten lasten van de afnemer.
4.3 Het retourartikel moet ten alle tijde in de originele doos terug met daarop het door WWW.JOUWJOUW.NL aangemaakte retourformulier erop geplakt.
4.4 Het retourartikel kan alleen teruggezonden worden mits het voldoet aan bovenstaande eisen en in lijn ligt met het garantiebeleid uit artikel 6.
4.5 WWW.JOUWJOUW.NL draagt zorg dat het volledige aankoopgedrag, exclusief de berekende verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Deze betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.
4.6 Eventuele risico’s verbonden aan het retour zenden van goederen aan WWW.JOUWJOUW.NL zijn voor de rekening van de afnemer.
4.7 Het herroepingsrecht is niet op toepassing op producten die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd. Hieronder vallen producten waarbij sprake is van maatwerk. Daarnaast is het herroepingsrecht niet op toepassing op producten die aangekocht zijn met korting.

Artikel 5. Gegevensbeheer
5.1 Tijdens het plaatsen van een bestelling wordt de afnemer gevraagd gegevens af staan aan WWW.JOUWJOUW.NL. Deze gegevens worden door WWW.JOUWJOUW.NL opgenomen in het afnemersbestand. Hierbij houdt WWW.JOUWJOUW.NL de Wet Persoonsregistraties in acht.
5.2 Meer informatie over de afnemer zijn privacy is te lezen in het privacybeleid van WWW.JOUWJOUW.NL.

Artikel 6. Garantie
6.1 Producten van WWW.JOUWJOUW.NL worden of door WWW.JOUWJOUW.NL of door partners geproduceerd. Deze producten voldoen aan de eisen met betrekking tot bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. WWW.JOUWJOUW.NL staat voor zowel haar eigen kwaliteit, als de kwaliteit van haar partners in.
6.2 De garantietermijn is vastgesteld op 6 maanden, deze termijn gaat in vanaf het moment waarop de afnemer het product geleverd heeft gekregen van WWW.JOUWJOUW.NL.
6.3 Bij aflevering van een product door WWW.JOUWJOUW.NL heeft de afnemer de verplichting om de geleverde goederen te controleren. Wanneer blijkt dat de geleverde goederen verkeerd zijn geleverd, ondeugdelijk of onvolledig zijn, dient de afnemer WWW.JOUWJOUW.NL hierover schriftelijk te informeren. Voor meer informatie zie artikel 4.1. WWW.JOUWJOUW.NL neemt de klacht in overweging en bepaald of de klachten van de afnemer als gegrond worden bevonden. Op basis van elke specifieke situatie zal gekeken worden naar het creëren van een oplossing door het geleverde product kosteloos te vervangen, of door een schadevergoeding te treffen.
6.4 De garantie vervalt wanneer de afnemer, tegen advies van WWW.JOUWJOUW.NL, heeft gehandeld door het verrichten van werkzaamheden die schade hebben toegebracht aan de goederen; of door het verkeerd gebruiken van de goederen.
6.5 De garantie op producten van WWW.JOUWJOUW.NL vervallen wanneer sprake is van de volgende situaties: de geleverde producten zijn door de afnemer hersteld en/of bewerkt; de producten zijn blootgesteld aan oververhitting door de centrale verwarming; blootgesteld aan vochtigheid; blootgesteld aan extreme warmte, kou, droogte of puntbelasting.
6.6 Kosten verbonden aan het retour zenden van goederen afkomstig van WWW.JOUWJOUW.NL vallen ten lasten van de afnemer.
6.7 Het retourartikel moet ten alle tijde in de originele verpakking en doos terug met daarop het door WWW.JOUWJOUW.NL aangemaakte retourformulier erop geplakt.
6.8 Het retourartikel kan alleen teruggezonden worden mits het voldoet aan bovenstaande eisen.
6.9 WWW.JOUWJOUW.NL baseert haar garantiebeleid op de Nederlandse wet. Extra aangeboden garantie ziet WWW.JOUWJOUW.NL als extra service, hieraan kunnen geen rechten verleend worden. Wanneer WWW.JOUWJOUW.NL verplicht gesteld wordt het aankoopbedrag terug te betalen kan de afnemer slechts aansprak maken op het factuurbedrag (inclusief Btw.)

Artikel 7. Aanbiedingen
7.1 Tenzij anders is vermeld in de aanbieding, zijn alle aanbiedingen op WWW.JOUWJOUW.NL vrijblijvend.
7.2 WWW.JOUWJOUW.NL behoudt het recht de door de afnemer aanvaarde, aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken. WWW.JOUWJOUW.NL dient dit kenbaar te maken bij de afnemer binnen drie dagen na de aanvaarding van de aanbieding door de afnemer.
7.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig nadat deze schriftelijke zijn bevestigd door WWW.JOUWJOUW.NL. Afnemers kunnen geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van WWW.JOUWJOUW.NL zijn niet automatisch op toepassing voor nabestellingen van reeds geleverde goederen.

Artikel 8. Overeenkomst
8.1 Zoals vermeld in artikel 1.4 wordt een afnemer gezien als afnemer vanaf het moment waarop hij/zij een bestelling plaatst op WWW.JOUWJOUW.NL. Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met de leverings- product en betalingsvoorwaarden. Na aanlevering van de bestelling beoordeeld WWW.JOUWJOUW.NL de haalbaarheid van de bestelling.
8.2 WWW.JOUWJOUW.NL behoudt het recht de bestelling niet te accepteren, zonder een opgave van reden.
8.3 De overeenkomst tussen de afnemer en WWW.JOUWJOUW.NL komt schriftelijk tot stand. Wijzigingen en afwijkingen van de originele overeenkomst zijn pas geldend vanaf het moment dat deze schriftelijk tussen de afnemer en WWW.JOUWJOUW.NL zijn vastgelegd.

Artikel 9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle foto’s en informatie, aanwezig op de website WWW.JOUWJOUW.NL, mag niet zonder toestemming gebruikt of gekopieerd worden door derden. Alle foto’s en informatie is eigendom van WWW.JOUWJOUW.NL.
9.2 Alle foto’s en informatie aanwezig op de website WWW.JOUWJOUW.NL vormen een indicatieve benadering. Gegevens met betrekking tot gewicht, afmeting, kleur en afbeelding vormen een indicatie van het daadwerkelijke product. Deze gegevens vormen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.3 Wanneer de afnemer besloten heeft een maatwerkproduct af te nemen van WWW.JOUWJOUW.NL dient hij zelf de juiste tekeningen, werkinstructies en daarmee vergelijke gegevens te verstrekken. WWW.JOUWJOUW.NL gaat er van uit dat de aangeleverde zaken juist zijn aangeleverd. Als sprake er is van onjuistheden met betrekking tot de opgedragen werkzaamheden, werkwijzen, constructies, tekeningen, materialen of hulpmiddelen zal WWW.JOUWJOUW.NL de afnemer hierop wijzen. De afnemer kan WWW.JOUWJOUW.NL zien als expert en mag verwachten kundig advies te krijgen.
9.4 Wanneer de afnemer een maatwerkproduct afneemt bij WWW.JOUWJOUW.NL kan hij na het aangaan van de overeenkomst niet meer afzien van de overeenkomst wanneer de productie in gang is gezet. De afnemer dient het volledig afgesproken bedrag te betalen en heeft geen recht op garantie wanneer blijkt dat de (door de afnemer) aangeleverde zaken fouten bevatten.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Wanneer sprake is van overmacht is WWW.JOUWJOUW.NL niet aansprakelijk voor het niet naleven van de overeenkomst gesloten tussen WWW.JOUWJOUW.NL en de afnemer. WWW.JOUWJOUW.NL dient, in het geval van overmacht zo snel als mogelijk is contact met de afnemer op te nemen om dit kenbaar te maken. De nakoming van de overeenkomst tussen de afnemer en WWW.JOUWJOUW.NL wordt vanaf dit moment opgeschort zo lang als de overmacht duurt. Als de situatie van overmacht langer dan 30 dagen duurt, heeft zowel WWW.JOUWJOUW.NL als de afnemer het recht de overeenkomst te beëindigen.
10.2 WWW.JOUWJOUW.NL definieert overmacht als omstandigheden waarop WWW.JOUWJOUW.NL geen invloed op kan uitoefenen. Hieronder vallen: ziekte; brand; waterschade; overstroming; werkstaking bij bezorgdiensten; overheidsmaatregelen; een pandemie of epidemie; rellen; het niet leveren van producten door wanprestaties of vertraging veroorzaakt door toeleverancier; storingen in het internet; storingen in de elektriciteit; storingen in het e-mailverkeer; nalatigheden van leveranciers.
10.3 Wanneer een situatie van overmacht intreedt en WWW.JOUWJOUW.NL al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan zal het leverbare deel gefactureerd worden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Afnemers kunnen geen rechten ontlenen aan schade, veroorzaakt aan voertuigen of andere objecten door het verkeerd verplaatsen van goederen afkomstig van WWW.JOUWJOUW.NL.
11.2 Afnemers kunnen geen rechten ontlenen aan productschade die gemaakt wordt door het verkeerd verplaatsen/uitpakken of afstellen van een product van WWW.JOUWJOUW.NL.
11.3 Afnemers kunnen wel rechten ontlenen aan WWW.JOUWJOUW.NL wanneer personeelsleden van WWW.JOUWJOUW.NL schade hebben veroorzaakt tijdens het bezorgen van producten aan de afnemer. WWW.JOUWJOUW.NL aanvaard geen aansprakelijkheid wanneer producten geleverd worden door een externe een externe logistieke partner.
11.4 Binnen situaties waarin WWW.JOUWJOUW.NL rechts verplicht aansprakelijk is, wordt de aansprakelijkheid van WWW.JOUWJOUW.NL beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 12. Betaling
12.1 Bij een bestelling via de website WWW.JOUWJOUW.NL dient de (consument)afnemer direct te betalen. (Zakelijke)afnemers kunnen vooraf aan hun bestelling contact opnemen met WWW.JOUWJOUW.NL om meer informatie te ontvangen met betrekking tot betalingsmogelijkheden. Tevens kunnen zakelijke afnemers een offerte ontvangen wanneer zij in grotere hoeveelheden bestellen. Zakelijke afnemers hoeven daarnaast slechts een aanbetaling te doen van 35% van het volledige aankoopbedrag. Het resterende bedrag wordt achteraf, na levering, gefactureerd.
12.2 Betalingen geschieden altijd in de valuta: Euro’s. Meer informatie over productprijzen kunt u vinden in artikel 7.
12.3 Na betaling op de website WWW.JOUWJOUW.NL ontvangt de afnemer een automatisch gegenereerde orderbevestiging en factuur per mail. Wanneer de betaling is ontvangen door WWW.JOUWJOUW.NL wordt de afnemer zijn bestelling in behandeling genomen. Afnemers ontvangen een bericht per mail wanneer hun bestelling is verzonden of bezorgd zal worden. In sommige gevallen zal hier een specifieke afspraak over gemaakt worden met de afnemer.
12.4 Risico’s met betrekking tot de betaalopdrachten die gedaan worden om producten aan te kopen via WWW.JOUWJOUW.NL zijn voor rekening van de afnemer.
12.5 WWW.JOUWJOUW.NL hanteert vaste leveringskosten die betaald dienen te worden tijdens de afhandeling van het betalingsproces van de producten. Deze kosten worden in geen van de producten aanwezig op WWW.JOUWJOUW.NL doorberekent in de productprijs. In artikel 2.6 en 2.7 wordt hier verder op in gegaan.

Artikel 13. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
13.1 Bij het sluiten van een overeenkomst geeft de afnemer aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van WWW.JOUWJOUW.NL. Alle artikelen uit de algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
13.2 Bij een geschil tussen de afnemer en WWW.JOUWJOUW.NL wordt getracht het geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dit onsuccesvol blijken kan gekozen een bevoegde rechter in te schakelen.

Artikel 14. klachten
14.1 WWW.JOUWJOUW.NL verstaat onder klachten alle grieven die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst gemaakt tussen WWW.JOUWJOUW.NL en de afnemer. Deze klachten kunnen betrekking hebben op de gesteldheid van de geleverde goederen, of van de dienstuitvoering van WWW.JOUWJOUW.NL. Afnemers hebben het recht contact op te nemen met WWW.JOUWJOUW.NL om eventuele constateringen met betrekking tot de gesteldheid van de goederen en/of geleverde diensten te melden. Klachten dienen binnen veertien dagen, na aflevering van de goederen, aangeleverd te worden. Indien de afnemer buiten deze veertien dagen een klacht indient, hoeft WWW.JOUWJOUW.NL niets te doen met de klachten.
14.2 WWW.JOUWJOUW.NL heeft tot doel de afnemer tot dienst te zien en wil ten alle tijde gezamenlijk met de afnemer eventuele geschillen oplossen.
14.3 Klachten zijn ongeldig wanneer de afnemer, tegen advies van WWW.JOUWJOUW.NL, heeft gehandeld door het verrichten van werkzaamheden die schade hebben toegebracht aan de goederen; of door het verkeerd gebruiken van de goederen. Elke klacht is hierop uitgesloten.

Contactgegevens
WWW.JOUWJOUW.NL

Barwoutswaarder 57 3449HJ, Woerden Nederland

Contactpersoon omtrent de algemene voorwaarden
Niels van der Kuur
+31628071279
[email protected]

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »